Recursos Humans


La gestió de l’empresa està coordinada per:

  • Un Arquitecte  (Edificació).
  • Un Enginyer de Camins Canals i Ports  ( Obra Civil).
  • Un Enginyer tècnic Industrial  (Instal·lacions).
  • Un Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (tres especialitats).
  • Un Economista (Dep. Contable).
  • Un Psicòleg Industrial (RRHH).

Disposem de personal amb formació específica, acumulada en una llarga trajectòria professional, destacant entre d’altres els següents reptes  assolits:

  • S’ha obtingut el certificat ISO 9.001/2.000 y 14.001 en “Disseny, execució i manteniment d’instal·lacions esportives amb gespa artificial”.
  • S’ha obtingut el Certificat d’Empresa atorgat per  la Federació Catalana de Futbol per tal de poder: Construir, Instal·lar i Fer Manteniment d’instal·lacions amb gespa artificial.
  • S’ha fet el Curs “El césped Artificial: Tipologías, Función y Mantenimiento” a l’IBV (Institut de Biomecànica de Valencia).