Camps de futbol


Alguns camps de futbol executats amb la participació dels professionals de GMZ Rubik:

I fins un total de més de 50 camps executats