Sobre l'empresa


GMZ Rubik Projectes, es constituieix com empresa al 2.008 i a l’actualitat disposa d’una Organització altament qualificada, integrada per tècnics experts provinents tant del sector esportiu com del de l’enginyeria civil.

S’ha dissenyat un estil d’organització dinàmic i flexible, per tal de reduir, considerablement, els costos estructurals, essent altament competitius a l’hora d’executar un projecte.

Actualment, l’empresa està en fase d’auditoria per tal d’obtenir les certificacions  ISO 9001, ISO 14.000  i UNE 166.000  de I+D+I.

Dins de l’àmbit esportiu, els nostres tècnics han participat en la consecució de més de 40  camps de futbol, entre els quals destaquem:

  • El primer camp certificat  FIFA 2 Star  de  Catalunya (Palafolls)
  • Els camps de futbol de la ciutat Esportiva del R.C.D. Espanyol.
  • Projecte bàsic i d’execució d’equipament esportiu, camp de Futbol Vall morera- Vilassar de Dalt, fase 1ª i 2ª  ( 2.000.000. €)
  • Projecte executiu i execució de les obres de: “Nova construcció d’un camp Triple Esportiu CAM 3, de l’estructura annexa i adequació del seu entorn al complex esportiu TORRENT DELS LLOPS DE MARTORELL” (1.200.000€).

En l’àmbit de la conservació i manteniment, en l’últim any s’han realitzat més de 50 actuacions de manteniment, tant correctiu com preventiu, en instal·lacions de gespa artificial.

Disposem de personal amb formació específica, acumulada en una llarga trajectòria professional, destacant entre d’altres els següents reptes  assolits:

  • S’ha obtingut el certificat ISO 9.001/2.000 y 14.001 en “Disseny, execució i manteniment d’instal·lacions esportives amb gespa artificial”.
  • S’ha obtingut el Certificat d’Empresa atorgat per  la Federació Catalana de Futbol per tal de poder: Construir, Instal·lar i Fer Manteniment d’instal·lacions amb gespa artificial.
  • S’ha fet el Curs “El césped Artificial: Tipologías, Función y Mantenimiento” a l’IBV (Institut de Biomecànica de Valencia).