Avís legal


Propietat intel·lectual i drets de reproducció

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre els continguts del present web corresponen a GMZ Rubik Projectes SL o a les terceres persones que siguin titulars dels mateixos.

La publicació al web dels continguts, en cap cas implica cap tipus de renúncia als seus drets de propietat intel·lectual. Tret que s'indiqui el contrari, el contingut del present web és reproduïble, per a ús personal i exclusiu de l'usuari, sempre segons els principis de la bona fe i la legislació aplicable. La reproducció dels continguts amb altres fins requereix l'autorització prèvia i expressa per part de GMZ Rubik Projectes SL.

Llei espanyola de serveis de la societat de la informació

Segons el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol sobre els serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que el responsable de la prestació de serveis d'aquesta web, titular i administrador del domini GMZ.CAT, és l'empresa GMZ Rubik Projectes SL., les dades del qual de contacte figuren al formulari de contacte del lloc.

Llei espanyola de protecció de dades personals

Per a ser usuari de la present web no es sol·liciten dades personals. Per l'ús del formulari de contacte es sol·licita únicament un nom i una adreça de correu electrònic, podent l'usuari triar un pseudònim. Aquesta adreça de correu electrònic no queda emmagatzemada i s'usarà exclusivament per a atendre la sol·licitud de l'usuari interessat i sota cap concepte serà cedida a terceres parts, excepte per resolució judicial ferma.

En qualsevol cas, tal com prescriu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, l'usuari sempre pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del lloc web.

Així mateix, l'usuari accepta l'ús de cookies i seguiments d'IPs, que s'usen exclusivament a efectes estadístics. Tanmateix, si l'usuari ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.